© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
ceaslov
Tie cà pe mine, nevrednicul, a mà ìmpàrtàsi cu preacuratele Tale Daruri  m-ai ìnvrednicit. Ci, Stàpìne, iubitorule de oameni, Care pentru noi ai murit  si ai ìnviat si ai dàruit nouà aceste ìnfricosàtoare si de viatà fàcàtoare,  Taine, spre binefacerea si sfintirea sufletelor si a trupurilor noastre, dà-mi  sà-mi fie mie acestea spre tàmàduirea sufletului si a trupului, spre  izgonirea a tot potrivnicul, spre luminarea ochilor inimii mele, spre  ìmpàcarea sufletestilor mele puteri, spre credintà neìnfruntatà, spre  dragostea nefàtarnicà, spre desàvìrsirea ìntelepciunii, spre paza  poruncilor Tale, spre adàugirea dumnezeiescului Tàu har si spre  dobìndirea ìmpàràtiei Tale. Ca ìntru sfintenia Ta cu acestea fiind pàzit, sà  pomenesc harul Tàu pururea si sà nu mai viez mie, ci Tie, Stàpìnului si  Binefàcàtorului nostru. Si asa, iesind dintru acestà viatà ìntru nàdejdea  vietii celei vesnice, sà ajung la odihna cea fàrà de sfìrsit a celor ce vàd  frumusetea cea nespusà a fetei Tale. Cà Tu esti dorirea cea adevàratà si  veselia cea nespusà a celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, si  pe Tine Te laudà toatà fàptura ìn veci. Amin.  Altà Rugàciune a Marelui Vasile Stàpìne, Hristoase Dumnezeule, Ìmpàratul veacurilor si Fàcàtorul  tuturor, multumesc Tie pentru toate bunàtàtile cìte mi-ai dat mie si pentru  ìmpàrtàsirea cu preacuratele si de viatà fàcàtoarele Tale Taine. Deci mà  rog Tie, Bunule si iubitorule de oameni, pàzeste-mà sub acoperàmìntul  Tàu si sub umbra aripilor Tale, si-mi dàruieste pìnà la suflarea cea mai de  pe urmà cu cuget curat si cu vrednicie sà mà ìmpàrtàsesc cu Sfintele Tale  Taine, spre iertarea pàcatelor si spre viata de veci. Cà Tu esti pìinea  vietii, izvorul sfintirii, Dàtàtorul bunàtàtilor si Tie slavà ìnàltàm, ìmpreunà