© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Al doilea Paraclis al Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
scàpàm noi, pàcàtosii, pururea fiind biruiti; mìngìiere nu avem afarà de  tine, Stàpìna lumii, Nàdejdea si ajutàtoarea credinciosilor, nu trece  rugàciunile noastre, ci le fà de folos.  Nimeni din cei ce aleargà la tine nu iese rusinat, Nàscàtoare de  Dumnezeu, Fecioarà; ci, cerìnd dar bun, primeste dàruirea càtre cererea  cea de folos.  Preafacerea celor mìhniti, izbàvirea celor neputinciosi fiind, izbàveste  pe robii tài, Nàscàtoare de Dumnezeu Fecioarà, pacea celor din ràzboaie,  linistea celor ìnviforati, singura folositoare a crestinilor.  Cìntarea a 7-a:  Irmos: Pruncii, care merseserà din Iudea ìn Babilon...  Pe Mìngìietorul tuturor nàscìnd, Maicà prealàudatà, curatà ai ràmas  ca si ìnainte de nastere; pentru aceasta strigàm: Bucurà-te, Maicà, care  nu stii de mire; pe tine te binecuvìntàm ìntru toti vecii.  Fecioarà ai fost mai ìnainte de nastere si ìntru nastere iaràsi ai fost  fecioarà si dupà nastere iaràsi fecioarà ai ràmas; pentru aceasta pe tine  te binecuvìntàm ìntru toti vecii.  Slavà...  Ìnvàluindu-ne ìntru aceastà lume si càzìnd ìn noroiul pàcatelor  noastre, scàpìnd càtre tine, Stàpìnà, strigàm tie: Vino degrab si ne scoate  pe noi din adìncul ràutàtilor noastre, cà pe tine te binecuvìntàm ìntru toti  vecii.  Si acum...  La tine este scàparea noastrà si ìntru tine ne-am pus nàdejdea; tu ne  ajutà nouà, cà poti toate cìte le voiesti, Maica Fàcàtorului tuturor, si pe  tine te binecuvìntàm ìntru toti vecii. 
ceaslov