© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preacuviosului Pàrinte Dimitrie Basarabov
   Icosul al 2-lea: ìntelegerea cea neìnteleasà, càutìnd pàgìnii sà o ìnteleagà, nu se pot  dumiri de cinstitele tale moaste, cum adicà, materia nu se supune firii si  trupul tàu nu se dà stricàciunii, iar noi cu credintà strigàm tie acestea:  Bucurà-te, vas de Duh Sfìnt primitor.  Bucurà-te, locas dumnezeiesc, de minuni izvorìtor.  Bucurà-te, cà la fel cu cei fàrà de trup ai vietuit.  Bucurà-te, cà pe duhul tàu càtre cele ceresti l-ai povàtuit.  Bucurà-te, cà ìntru tine stricàciunea ai fàcut-o nestricàcioasà.  Bucurà-te, cà ìntru tine moartea ai fàcut-o neputincioasà.  Bucurà-te, cà la fel ca Avraam, ti-ai làsat patria si pàrintii.  Bucurà-te, cà te-ai sàlàsluit ìn pàmìntul fàgàduintii.  Bucurà-te, stejar cu umbrà dumnezeiascà.  Bucurà-te, cà te-ai fàcut tuturor masà duhovniceascà.  Bucurà-te, cà ti-ai jertfit viata ca un alt Isaac.  Bucurà-te, càci cugetul mintii tale càtre Dumnezeu ai ìnàltat.  Bucurà-te, Fàcàtorule de minuni, Sfinte Pàrinte Dimitrie!  Condacul al 3-lea: Putere cereascà umbrind sfintele tale moaste, Sfinte Pàrinte, ca dintr-un  soare slobozeste razele darurilor tuturor celor ce se ating de ele, si pe noi toti  
ceaslov