© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Spiridon
inimi umilite ìndreptàm càtre tine aceste màrturisiri, primeste-le, Sfinte  Spiridoane, de la noi care ìi cìntàm lui Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 2-lea:  Care dintre noi pàcàtosii s-ar putea làuda cu rugàciunea lui cu  vrednicie va fi primità la tine, dacà nu ne sìrguuim a stinge pornirea  patimilor noastre celor trupesti, care sìnt lucrare de la vicleanul diavol?  Dar prin multimea ìntelepciunii tale, sòcòtind cu milostivire slàbiciunea  firii noastre, pentru necazurile ce ne-au cuprins, primeste cìntarea  aceasta: Bucurà-te, cel ce din pìntece ai fost ales de Dumnezeu.  Bucurà-te, cel care fàrà ìnvàtàturà filozoficà ai fost legii apàràtor,  biruind pe filozofi.  Bucurà-te, arhiereule ìmpodobit cu darul Sfìntului Duh.  Bucurà-te, comoara legii noastre cea mult pretuità.  Bucurà-te, cel de la care si cei mai ìnvàtati legiuitori s-au povàtuit.  Bucurà-te, lauda arhiereilor si a dascàlilor.  Bucurà-te, podoaba Bisericii lui Hristos.  Bucurà-te, mustràtorul obiceiurilor celor rele ale ereticilor.  Bucurà-te, cel ce din pruncie ai fost plin de ìntelepciune.  Bucurà-te, cà la Sinodul cel dintìi te-ai aràtat mare ìnvàtàtor.  Bucurà-te, cel care pentru lege te-ai luptat cu toatà puterea.  Bucurà-te, cel ce si astàzi de la noi credinciosii nu te depàrtezi.  Bucurà-te, Spiridoane, mare fàcàtor de minuni!
ceaslov