© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre ìngerul pàzitor
si neputincioasà si mà ìndrepteazà la calea mìntuirii. Asa, sfinte ìngere al  lui dumnezeu, pàzitorul si acoperitorul sufletului si al trupului meu celui  ticàlos, iartà-mi toate cu cìte te-am scìrbit ìn toate zilele vietii mele, si  orice am gresit ìn aceastà zi. Acoperà-mà ìn aceastà noapte si mà pàzeste  de toatà ispita celui potrivnic, ca sà nu mìnii cu nici un pàcat pe  Dumnezeu; si te roagà pentru mine càtre Domnul, ca sà mà ìntàreascà  ìntru frica Sa si vrednic sà mà arate pe mine robul Sàu, bunàtàtii Sale.  Amin.  
ceaslov