© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri si vei venii ìnaintea celei de-a doua  venire a lui Hristos, laudà ìti aducem tie, profetule al lui Dumnezeu Ilie.  Tu, care ai mare ìndràznealà càtre Domnul, slobozeste-ne pe noi din toate  nevoile si necazurile cu rugàciunile tale, pe noi ce-ti cìntàm: Bucurà-te  Ilie, màrite prooroc si ìnainte-mergàtor al celei de a doua veniri a lui  Hristos!      Icosul 1:  ìnger vietuitor ìn trup te-ai aràtat, Proorocule, prin rìvna cea pentru  Dumnezeu si prin viata ta curatà; càci, ìncà prunc fiind, pàrintele tàu,  Sovah, a vàzut ìngeri luminati cu tine vorbind, cu foc ìnfàsurìndu-te ci su  vàpaie hrànindu-te, aràtìnd astfel cà rìvna ta e fierbinte pentru Dumnezeu,  si cà puterea graiurilor si a vietii tale e ca o luminà neprihànità. Pentru  aceea, cu uimire strigàm tie unele ca acestea:  Bucurà-te, cel ce din veac ai fost ales a sluji pentru mìntuirea fiilor lui  Israel.  Bucurà-te, cel ce ìncà din pìntecele maicii tale ai fost ales vestitor al  adevàrului si al bunei cinstiri a lui Dumnezeu.  Bucurà-te, cel asupra càruia s-a descoperit preaslàvita aràtare, ce a  minunat pe pàrintele tàu.   Bucurà-te, cel ce din tinerete ai iubit curàtia feciorelnicà si tàcerea.  Bucurà-te, cel ce ai urìt desertàciunile lumii si toate bucuriile ei, iar  sufletul tàu ìn ìntregime l-ai ìnchinat lui Dumnezeu.  Bucurà-te, cel ce cu lumina ìntelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat  si cu ìnvàtàtura temerii de Dumnezeu din pruncie ai fost adàpat.  Bucurà-te, Ilie, màrite prooroc si ìnainte-mergàtor al celei de-a doua veniri a lui Hristos!
ceaslov