© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mare Mucenic Gheorghe
credintà sà-i strigàm: Bucurà-te, Mare Mucenice Gheorghe!       Icosul 1:  ìnger ìntru nevointà cu adevàrat te-ai aràtat, purtàtorule de biruintà a  lui Hristos Gheorghe; cà materialnic si cu trup fiind, vitejeste pentru  credintà ca un nematerialnic si fàrà de trup te-ai nevoit; pentru aceasta  strigàm tie unele ca acestea:   Bucurà-te, cà te-ai aràtat fire mai presus de fire.  Bucurà-te, cà te-ai aràtat materie mai presus de materie.  Bucurà-te, tìnàrule, veselule si preafrumosule.  Bucurà-te, ìncepàtorule de nevointà a lui Hristos preaalesule.  Bucurà-te, ìnger ìn trup, care covìrsesti pe cei muritori.  Bucurà-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea.  Bucurà-te, cà ìntru nevointà ìn chipul soarelui te-ai aràtat.  Bucurà-te, cà, dupà fel, ca un ìnger te-ai ìnfàtisat.  Bucurà-te, adevàrata lucrare a darului.  Bucurà-te, curatà nelucrare a firii.  Bucurà-te, cel prin care credinta s-a ìnàltat.  Bucurà-te, cel prin care ràtàcirea s-a stricat.  Bucurà-te, Mare Mucenice Gheorghe!  Condacul al 2-lea: Vederile mintii avìndu-le curàtite, ai ales mai mult a pàtimi pentru Ziditorul  si ìmpreunà a muri cu El, decìt a trài si a avea vremelnicà cìstigare; càci ai dorit  a te ìncununa mucenicilor si a cìnta Domnului: Aliluia! 
ceaslov