© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Spiridon
Condacul al 12-lea:  Nu cer mai multà ìndurare de la tine, Pàrinte, decìt ai aràtat tuturor  acelora care mai ìnainte de mine au ajuns la ajutorul tàu si, pentru numele  tàu si mijlocirea ta, au dobìndit de la ìmpàratul cerului, si al pàmìntului  vindecare de boli, sànàtate si sporire càtre cele de folos, pentru ca,  precum aceia, asa si eu ìmpreunà cu tine, sà cìnt lui dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 12-lea:  Nu mà da mortii, Preafericite, precum pe femeia cea càzutà ìn pàcatul  desfrìnàrii, màcar cà si decìt dìnsa sìnt mai pàcàtos; pentru cà eu, fiind  cuprins de rusinea faptelor mele celor din tinerete, nu mà voi ìndoi a  màrturisi pàcatele mele càtre tine si a cere ajutorul tàu, cu graiuri ca  acestea: Bucurà-te, màrturia celor ce si-au màrturisit pàcatele càtre tine si s-  au pocàit.  Bucurà-te, mustrarea celor ce cu viclenie tàinuiesc pàcatele lor.  Bucurà-te, cà nu suferi pe cei ce petrec ìn nelegiuiri.  Bucurà-te, cà te-ai aràtat folositot tare celor ce s-au pocàit.  Bucurà-te, cà tu ai slobozit limba mìndrului diacon ce se oprise spre  smerenie. Bucurà-te, cà tu ai ìntors capra de la cel ce o ràpise, aducìnd-o la  stàpìnul ei.  Bucurà-te, cà tu mai ìnainte ai descoperit lucruri nestiute care aveau  sà fie.  Bucurà-te, cà multi, vàzìnd minunile tale, au venit la credintà.  Bucurà-te, cà si eu de la tine astept tàmàduire.  Bucurà-te, si-mi fii mijlocitor pentru iertarea pàcatelor mele.  Bucurà-te, cà ai bucurat cu minunile tale tot neamul crestinesc.
ceaslov