© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna decembrie
ceaslov
5.  Preacuviosul si purtàtorul de Dumnezeu Pàrintele nostru Sava cel  sfintit; Sfintitul Mucenic Anastasie. Dezlegare la vin si la untdelemn. 6.   )Cel ìntre sfinti Pàrintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirei Lichiei,  fàcàtorul de minuni. Praznic. Dezlegare la vin si la untdelemn. Troparul, glasul al 4-lea: ìndreptàtor credintei si chip blìndetilor, ìnvàtàtor ìnfrìnàrii te-a aràtat  pe tine, turmei tale, adevàrul lucrurilor. Pentru aceasta ai cìstigat cu  smerenia cele ìnalte, cu sàràcia cele bogate. Pàrinte ierarhe Nicolae,  roagà pe Hristos Dumnezeu sà mìntuiascà sufletele noastre.   Condac, glasul al 3-lea: Podobie: Fecioara astàzi... Ìn Mira Lichiei, Sfinte, sfintilor te-ai aràtat: cà Evanghelia lui Hristos,  Cuvioase, plinind-o, ti-ai pus sufletul tàu pentru poporul tàu; mintuit-ai pe  cei nevinovati din moarte. Pentru aceasta te-ai sfintit, ca un mare slujitor  tainic al harului lui Dumnezeu.  7. Cel ìntre sfinti Pàrintele nostru Ambrozie, episcopul Mediolanului.    )Sfìnta Mucenità Filoteia fecioara (ale càrei sfinte moaste se aflà la  Curtea de Arges)  Troparul Sfintei, glasul al 8-lea: ìntru ràbdarea ta ti-ai agonisit plata ta, Fericità Filoteia, ìntru ispite  neìncetat ràbdìnd, ìntru bàtài suferind, ìntru necazuri binevoind, pe sàraci  miluindu-i si pe flàmìnzi sàturìndu-i; roagà-te lui Hristos Dumnezeu bunà  Fecioarà, sà se mìntuiascà sufletele noastre.  Condacul Sfintei, glasul al 8-lea:  Podobie: Apàràtoare Doamnà...  Ca ceea ce din pruncie jertfà fàrà prihanà te-ai adus lui Dumnezeu  prin fapta bunà, Filoteia preafericità, Celui ce mai ìnainte de a te naste te