© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva
propovàdui minunile pe care le-ai fàcut, de nu cìntàm acestea:  Bucurà-te, luminàtoarea Moldovei.  Bucurà-te, sprijinàtoarea Epivatei.  Bucurà-te, ìnvàtàtoarea pàrintilor tài.  Bucurà-te, ceea ce n-ai adunataveri pàmìntesti.  Bucurà-te, adunàtoarea cerestilor daruri.  Bucurà-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe.  Bucurà-te, cinstitoarea hainei smereniei.  Bucurà-te, ìndreptàtoarea mìndriei.  Bucurà-te, cinstitoarea fecioriei.  Bucurà-te, sprijinitoarea bàtrìnilor.  Bucurà-te, osìnditoarea dusmanilor.  Bucurà-te, miluitoarea sàracilor.  Bucurà-te, Parascheva, mult folositoare!  Condacul al 4-lea: Preacuratà Fecioarà Maria, Maica lui Dumnezeu, primeste si  rugàciunile pe care ti le datoràm noi nevrednicii, pe care ti le aducem prin  mijlocitoarea noastrà sfìntà, spre iertarea pàcatelor si ne dà nouà pace si  mare milà de la Fiul tàu, Càruia neìncetat ìi cìntàm: Aliluia!  Icosul al 4-lea: Celei dupà vrednicie si cu crednintà urmàtoare a cuvìntului lui  Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecàrilor si platà  cereascà, prin glasul Mìntuitorului zicìnd: Slugà bunà si credincioasà,  intrà ìntru bucuria Domnului tàu, ìi aducem cìntarea aceasta:  Bucurà-te, sàmìntà neràtàcità.  Bucurà-te, trup neobosit.  Bucurà-te, hranà duhovniceascà. Bucurà-te, aur làmurit.  Bucurà-te, foc ce arzi pleava.
ceaslov