© Ceaslov 2012
În acest cadru stabil sunt inserate numeroase părți schimbătoare ale slujbelor.
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Ceaslovul este cartea de bazà a citețului și a cantorului (spre  deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și  diacon).
Numeroase ediții ale Ceaslovului sìnt, de obicei, mai scurte; cu  porțiunile fixe ale slujbelor ìntregi dar cu celelalte texte mult mai pe scurt  (dar care se gàsesc pe larg ìn celelalte càrți de cult). În plus, adesea  aceste càrți conțin rugàciunile de searà și de dimineatà, rugàciunile  pregàtitoare pentru Sfìnta ìmpàrtàsanie și rugàciuni dupà ìmpàrtàsanie. 
Existà mai multe variante de Ceaslov, dintre care cea mai  cuprinzàtoare este Ceaslovul Mare (ìn greceste: Ωρολόγιον τò μέγα,  Horologion to mega; ìn slavonà: Великий Часословъ, Velikij Chasoslov).  Conține pàrțile fixe ale, Slujbelor zilnice, (Vecernia, Pavecernita (mare și  micà), Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Obednita, rugàciunile de  dinaintea meselor). Pàrțile citețului și cantorului sunt date complet iar  cele ale preotului și diaconului sunt prescurtate. Ceaslovul Mare conține  și o listà cu sfinti pràznuiți în timpul anului (cu troparul si condacul lor),  aleși adecvat pentru duminici si sarbatori mobile (din Triod si  Penticostar), si canoane diferite și alte slujbe. Ceaslovul Mare este cea  mai folosità carte în bisericile de stil grec. 
ceaslov