© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna ianuarie
ceaslov
5. Sfintii Mucenici Teopempt si Teona; Cuvioasa Sinclitichia. Ajunul  Botezului Domnului. Post ìn orice zi s-ar ìntìmpla. 6. (   ) Sfìntul Botez al Domnului si Mìntuitorului nostru Iisus Hristos.  Praznic si dezlegare la toate. Troparul, glasul 1:  ìn Iordan botezìndu-Te Tu, Doamne, ìnchinarea Treimii s-a aràtat; cà  glasul Pàrintelui a màrturisit Tie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, si Duhul ìn  chip de porumb a adeverit ìntàrirea cuvìntului. Cel ce Te-ai aràtat,  Hristoase Dumnezeule, si lumea ai luminat, slavà Tie.   Condacul, glasul al 4-lea: ìnsàsi podobia: Aràtatu-Te-ai astàzi lumii si lumina Ta, Doamne, s-a ìnsemnat peste  noi, care cu cunostintà Te làudàm. Venit-ai si Te-ai aràtat, Lumina cea  neapropiatà. 7. X) Soborul Sfìntului slàvitului Prooroc ìnaintemergàtorului si  Botezàtorului Ioan. Praznic si dezlegare la peste. Troparul, glasul al 2-lea: Pomenirea dreptului cu laude, iarà tie destul ìti este màrturia  Domnului8, ìnaintemergàtorule; cà te-ai aràtat cu adevàrat si decìt  proorocii mai cinstit, cà si a boteza ìn repejuni pe Cel propovàduit te-ai  ìnvrednicit. Drept aceea pentru adevàr nevoindu-te, bucurìndu-te, ai  binevestit si celor din iad pe Dumnezeu Cel ce S-a aràtat ìn trup, pe Cel ce  a ridicat pàcatul lumii si ne-a dàruit nouà mare milà.  Condacul, glasul al 6-lea: De venirea Ta cea trupeascà temìndu-se Iordanul, cu fricà s-a ìntors  si slujba prooroceascà plinind-o Ioan, cu fricà s-a tras ìnapoi. Cetele  ìngeresti s-au spàimìntat, vàzìndu-Te ìn repejuni cu trupul botezìndu-Te si