© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Spiridon
Condacul al 3-lea: ìmpovàrati de multe ispite, si ìn noianul pàcatelor celor mai  vàtàmàtoare aflìndu-ne astàzi, mare nàdejde punem ìn tine, Ierarhe.  Ajutorul celor fàrà de nàdejde, mìngìierea celor nàcàjiti, te rugàm fii  mijlocitor pentru sufletele noastre, si ìmpreunà sà cìntàm lui Dumnezeu:  Aliluia!     Icosul al 3-lea:  Darul Duhului fiind cu tine, desi ìn tinerete ai fost pàstor turmelor  necuvìntàtoare, la bàtrìnete ìnsà fiind cu ìntelepciune, ai stiut a pàstorii si  turmele cele cuvìntàtoare ale credinciosilor si la Sinodul cel dintìi te-ai  aràtat apàràtor si de minuni fàcàtor; pentru aceasta ìti aducem cìntarea:  Bucurà-te, episcopul Trimitundei.  Bucurà-te, lauda poporului celui credincios.  Bucurà-te, tàmàduirea bolnavilor.  Bucurà-te, cà esti rugàtor lui Dumnezeu pentru cei cuprinsi de patimi.  Bucurà-te, cà din primejdii mìntuiesti pe cei ce aleargà la tine.  Bucurà-te, izbàvitorul patimilor celor trupesti si sufletesti.  Bucurà-te, cà oricine aleargà la ajutorul tàu nu iese neajutorat.  Bucurà-te, tàmàduitorul rànilor celor de moarte.  Bucurà-te, cà la orice ìntìmplare fiind chemat esti grabnic ajutàtor.  Bucurà-te, doctorul cel fàrà de platà.  Bucurà-te, nàdejdea tuturor.  Bucurà-te, acoperàmìntul si scàparea noastrà.  Bucurà-te, Spiridoane, mare fàcàtor de minuni!  Condacul al 4-lea: Mult milostive Pàrinte, primeste rugàciunea aceasta a noastrà a  pàcàtosilor, si cu obisnuinta ta bunàtate si milostivire mijloceste càtre Ziditorul  
ceaslov