© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preacuviosului Pàrinte Dimitrie Basarabov
Bucurà-te, Pàrintele nostru cel totdeauna folositor.  Bucurà-te, izbàvitorul nostru cel grabnic ajutàtor.  Bucurà-te, Fàcàtorule de minuni, Sfinte Pàrinte Dimitrie!  Condacul al 12-lea:  Hristoase ìmpàrate, primeste pe mijlocitorul nostru si ìmplinitorul  poruncilor Tale, care se roagà Tie, ca sà dai Bisericii Tale unire, pace  adìncà la toatà lumea si stingere dezbinàrilor; sà nu ne dai vràjmasilor  nostri, nici cu mìnia Ta sà ne pierzi pe noi, cà Tu esti Dumnezeul nostru si  noi poporul Tàu sintem, de la care auzi: Aliluia!     Icosul al 12-lea:  Cìntìnd dimpreunà cu ìngerii, cu cuviosii si cu toti sfintii ìnaintea  Sfintei Treimi, pomeneste-ne pe noi cei ce alergàm la tine, Sfinte, ca  izbàvindu-ne de toate ispitele si ìmpàràtiei ceresti ìnvrednicindu-ne, sà  strigàm tie unele ca acestea:  Bucurà-te, màrgàritar ceresc al lui Dumnezeu.  Bucurà-te, diamant luminos al ràbdàrii.  Bucurà-te, floarea cea nevestejità a raiului.  Bucurà-te, tàmìia cea cu bun miros a darului.  Bucurà-te, smirnà duhovniceascà cu linà ìmbàlsàmare.  Bucurà-te, mir ceresc, care ne umpli pe noi de bunà mireasmà.  Bucurà-te, vas plin de bunàtate nemuritoare.  Bucurà-te, baie de toatà nevoia curàtitoare.  Bucurà-te, cìrmuitorul celor ce ìnoatà ìn marea vietii acesteia.  Bucurà-te, ìndrumàtorul celor ce stàpìnesc cu bunà dreptate.  Bucurà-te, tàmàduirea cea dorità a trupurilor noastre.
ceaslov