© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
Cântarea a 4-a:       Irmosul:  Împărate al împăraţilor, Unule dintru Unul însuţi Cuvinte cel ce ai  ieşit din Tatăl cel nepricinuit, pe Cel întocmai puternic, Duhul Tău cel  adevărat Apostolilor L-ai trimis, ca un făcător de bine, celor ce cântau:  Slavă puterii Tale, Doamne.  Îndelungă-răbdarea Ta, Părinte, o slăvim; milostivirea Ta, Fiule, o  cântăm; harul Tău, Duhule Sfinte, îl slăvim şi cu umilinţă strigăm:  Dumnezeule si Doamne cel în trei Ipostasuri, milostiv fii nouă păcătoşilor.  Ca să arăti nouă tuturor Dumnezeirea Ta cea întreit strălucitoare,  Cel ce ai zidit din început pe om, după chipul şi asemănarea Ta l-ai  împodobit pe el, dăruindu-i lui minte şi cuvânt, ca un iubitor de oameni.  Slavă...  Ca ceea ce ne-ai zidit pe noi după chipul Tău, Dumnezeiască  Stăpânie şi a toate făcătoare Treime, înţelepţeşte-ne pe noi şi ne  luminează, ca să păzim chipul Tău, făcând voia Ta cea bună şi  desăvârşită. Şi acum...  Tu eşti rădăcina fecioriei, tu eşti floarea curăţiei cea nevestejită, tu  cu naşterea ta ai sfărâmat capul balaurului, deci tu ne izbaveşte pe noi de  neputinţele noastre cele netămăduite şi la limanul pocăinţei celei  adevărate ne povăţuieşte.   Cântarea a 5-a:  Irmosul:  Dezlegătoare curăţire de păcate, luaţi roua Duhului cea cu foc  însuflată, o, fii prealuminaţi ai Bisericii. Că acum din Sion a ieşit legea,  darul Duhului cel în chip de limbi de foc.