© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
Iar după foc glas de vânt subţire, şi acolo Te-a văzut; deci,  acoperându-şi faţa cu cojocul, cu veselie şi cu frică a strigat: Aliluia!    Icosul al 6-lea: Răsărit-ai Lumina cunoştinţei celei cu trei Raze strălucitoare a  Dumnezeirii Tale la toată lumea; gonit-ai toată rătăcirea cea idolească,  Dumnezeule cel în trei Ipostasuri şi Doamne; iar pe tot neamul omenesc  din întunericul cel mare al păgânătăţii, întru lumina cea minunată a  Evangheliei l-ai adus, prin care noi cei luminaţi, slăvind atotputernică a Ta  pronie, strigăm:  Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai pierdut  până în sfârşit cu apele potopului toată făptura cea stricată prin păcat, şi  în faţa lui Noe ai înnoit tot neamul omenesc.  Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai despărţit de părintele  credincioşilor Avraam din amestecarea limbilor, şi în seminţia lui ai  întemeiat adevărata Biserică.  Sfânt esşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai scos pe poporul Tău  din Egipt, l-ai hrănit pe el cu mană în pustie şi l-ai dus în pământul în care  curge miere şi lapte.  Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai ridicat pe David,  plinit-ai cu Duhul Tău pe prooroci; şi printr-inşii în mijlocul lui Israel ai  păzit credinţa în Răscumpărătorul cel făgăduit.  Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai pedepsit pe poporul  Tău cel ce greşise, prin robia Babilonului, după sfârşitul căreia, iarăşi ai  poruncit a se zidi Ierusalimul.   Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai arătat pe Macabei  nemişcaţi  până la  moarte în credinţă  şi  predaniile cele părinteşti, iar pe