© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Buneivestiri
Icosul al 9-lea: Pe ritorii cei mult-vorbitori ìi vedem tàcìnd, ca niste pesti fàrà de glas,  despre tine, Nàscàtoare de Dumnezeu; cà nu se pricep sà spunà ìn ce chip  si fecioarà ai ràmas si ai putut naste. Iar noi mìntuindu-ne de o tainà ca  aceasta, cu credintà strigàm:  Bucurà-te,  sàlasul ìntelepciunii lui Dumnezeu.  Bucurà-te,  comoara rìnduielii Lui.  Bucurà-te,  ceea ce aràti pe filozofi neìntelepti.  Bucurà-te,  ceea ce ai vàdit pe cei la cuvìnt a fi necuvìntàtori.  Bucurà-te,  cà au ìnnebunit ìntrebàtorii cei cumpliti.  Bucurà-te,  cà s-au vestejit fàcàtorii de basme.  Bucurà-te,  ceea ce ai rupt vorbele cele ìncurcate ale atenienilor.  Bucurà-te,  ceea ce ai umplut mrejele pescarilor.  Bucurà-te,  ceea ce ne-ai tras din adìncul necunostintei.  Bucurà-te,  ceea ce pe multi i-ai lumitat la minte.  Bucurà-te,  corabia celor ce vor sà se mìntuiascà.  Bucurà-te,  limanul celor ce umblà cu coràbiile acestei vieti.  Bucurà-te,  Mireasà, pururea fecioarà!       Condacul al 10-lea:  Vrìnd sà mìntuiascà lumea, ìmpodobitorul tuturor a venit la ea, asa  cum ìnsusi fàgàduise; si pastor fiind, ca Dumnezeu, pentru noi S-a aràtat  om ca noi; càci cu asemànarea chemìnd pe cel asemenea, ca un  Dumnezeu, aude: Aliluia!          Icosul al 10-lea:  Zid esti fecioarelor, Nàscàtoare de Dumnezeu Fecioarà, si tuturor ce aleargà la tine; cà Fàcàtorul cerului si al pàmìntului te-a gàtit pe tine,
ceaslov