© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Acoperàmìntului Maicii Domnului
iar poporul ce era ìn bisericà, cu veselie, a cìntat: Aliluia!  Icosul al 8-lea: Domnul, Cel ce stàpìneste toate cele de sus si cele de jos, vàzìndu-te  pe tine, Maica Sa, stìnd ìn bisericà si cu umilintà rugìndu-te Lui, a zis:  Cere, o, Maica Mea, cà nu mà voi ìntoarce dinpre tine, ci voi ìnplini  cererile tale si voi milui pe toti cei care cìntà tie:  Bucurà-te, chivot al Legii ìntru care se pàstreazà sfintirea a tot  neamul omenesc. Bucurà-te, nàstrapà preasfìntà ìntru care se pàstreazà pìinea vietii  cele vesnice pentru cei flàmìnzi de dreptate.  Bucurà-te, vasule cu totul de aur, ìntru care s-a gàtit pentru noi Trupul  si Sìngele Mielului celui dumnezeiesc.  Bucurà-te, ceea ce iei ìn atotputernicile tale mìini pe cdei pàràsiti de  doctori.  Bucurà-te, ceea ce ridici din patul durerii pe cei slàbiti cu trupul, dar  nu cu duhul si cu credinta.  Bucurà-te,ceea ce dai ìntelegere si luminà celor ce sìnt ìntunecati la  minte.  Bucurà-te, ceea ce cu ìntelepciunea Ta ne ìmpiedici din calea cea rea  a pàcatelor si a patimilor.  Bucurà-te, bucuria noastrà; acoperà-ne pe noi de tot ràul cu cinstitul  tàu Acoperàmìnt!  Condacul al 9-lea: Toatà firea ìngereascà ìti aduce laudà, pentru cà esti cu adevàrat  Maica lui Dumnezeu si apàràtoarea tuturor celor ce se roagà tie. Tu, cu  Acoperàmìntul tàu cel dumnezeiesc, pe cei drepti ìi veselesti, pe pàcàtosi 
ceaslov