© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Acoperàmìntului Maicii Domnului
slava ta si a scris laude sfintilor, cìntìnd cu credintà: Aliluia!  Icosul al 6-lea: Stràlucit-ai, Fecioarà a lui Dumnezeu, din aurora dreptàti, Soarele cel  adevàrat, luminìnd pe toti cu ìntelepciune de la Dumnezeu Fiul tàu, si  aducìnd la cunostinta adevàrului pe cei ce au credintà cìntà tie:  Bucurà-te, ceea ce ai nàscut cu trup pe Hristos, puterea si  ìntelepciunea dumnezeiascà. Bucurà-te, ceea ce ai rusinat ìntelepciunea cea desartà a lumii  acesteia si pe cei orbiti de dìnsa ìi povàtuieste pe calea mìntuirii.  Bucurà-te, pàstrarea dreptei credinte, si ìnvàtàtoarea dogmelor celor  ortodoxe. Bucurà-te, ceea ce tai eresurile si ràtàcirile cele pierzàtoare.  Bucurà-te, ceea ce stii cele cu anevoie de prevàzut si la vreme le spui  celor ce se cuvine.  Bucurà-te, ceea ce rusinezi pe cei mincinosi si ghicitorile cele  desarte. Bucurà-te, ceea ce ìn ceasul nedumeririlor ne pui ìn minte gìndul cel  bun. Bucurà-te,ceea ce ne opresti de la deprinderile cele vàtàmàtoare si  de la poftele cele rele.  Bucurà-te, bucuria noastrà; acoperà-ne pe noi de tot ràul cu cinstitul  tàu Acoperàmìnt!     Condacul al 7-lea:  Domnul atotvàzàtorul si ìndelung-ràbdàtorul, voind sà arate adìncul cel  nemàrginit al iubirii Sale de oameni te-a ales pe tine pentru a fi lui Maicà si te-a  fàcut pe tine crestinilor apàràtoare nebiruità. Cà judecata lui Dumnezeu, chiar  dacà ar fi cineva vrednic de osìndà, totusi, prin Acoperàmìntul tàu cel puternic,  capàtà vreme de pocàintà si cìntà: Aliluia!  
ceaslov