© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Acoperàmìntului Maicii Domnului
Icosul al 4-lea: Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Isus al lui Navi rugìndu-se si a poruncit  soarelui de a stat pìnà a biruit asupra vràjmasilor lui. Si acum Domnul  Iisus aude rugàciunile tale, ìmpàràteasà aleasà a Duhului Sfìnt. Pentru  aceasta si noi pàcàtosii nàdàjduind la Acoperàmìntul tàu, ìndràznim a  cìnta tie ca Maicii lui Dumnezeu:  Bucurà-te, cea luminatà de Soarele cel vesnic, care ne luminezi pe noi  cu Lumina cea neìnseratà.  Bucurà-te, ceea ce ai luminat tot pàmìntul cu stràlucirea  preacuratului tàu suflet.  Bucurà-te, ceea ce ai veselit toate cerurile prin curàtia trupului tàu.  Bucurà-te, Acoperàmìntul si pàstrarea sfintelor locasuri ale lui  Hristos.  Bucurà-te, luminarea si ìnteleptirea pàstorilor celor credinciosi ai  Bisericii.  Bucurà-te, povàtuitoarea monahilor si a monahiilor care neìncetat  slujesc lui Dumnezeu.  Bucurà-te, linistea cea netulburatà a bàtrìnilor celor evlaviosi.  Bucurà-te, veselia cea tainicà a fecioarelor si a vàduvelor ce tràiesc  ìn curàtie.  Bucurà-te, bucuria noastrà; acoperà-ne pe noi de tot ràul cu cinstitul  tàu Acoperàmìnt!  Condacul al 5-lea: Vàzàtorul de Dumnezeu, Moise, luptìnd oarecìnd asupra lui Amalic, cìnd  ridica mìinile, Israel biruia; iar cìnd le làsa ìn jos atunci Amalic ìnvingea; ìnsà  ajutat de cei ce-l sprijineau, a biruit pe vràjmasi. Tu ìnsà, o, Maicà a lui  Dumnezeu, ridicìnd mìinile tale la rugàciune càtre Fiul tàu, desi nesprijinità de  nimeni, totdeauna biruiesti pe vràmasii crestinilor si esti scut nebiruit nouà 
ceaslov