© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Acoperàmìntului Maicii Domnului
cìntàm: Aliluia!  Icosul al 12-lea: Cìntìnd puternicul tàu Acoperàmìnt, te làudàm ca pe o mare solitoare  a noastrà si ne ìnchinàm tie, ceea ce te rogi pentru crestini. Noi credem si  nàdàjduim cà vei cere de la Fiul tàu si Dumnezeul nostru, bucuria cea  vremelnicà si cea vesnicà, pentru noi toti, cei ce cu dragoste cìntà tie:  Bucurà-te, tare apàràtoare a toatà lumea.  Bucurà-te, sfintirea tuturor stihiilor ceresti si pàmìntesti.  Bucurà-te, binecuvìntarea tuturor timpurilor anului.  Bucurà-te, càlcarea curselor si ispitelor ce vin de la trup, de la lume si  de la diavol.  Bucurà-te, preaputernicà ìmpàcare a celor ìnvràjbiti.  Bucurà-te, ceea ce te ìnduri de cei dispretuiti si lepàdati.  Bucurà-te, ceea ce ridici din groapa pierzàrii pe cei deznàjduiti.  Bucurà-te, bucuria noastrà; acoperà-ne pe noi de tot ràul cu cinstitul  tàu Acoperàmìnt!  Condacul al 13-lea:  O, preacìntatà Stàpìnà, preacuratà Fecioarà, Nàscàtoare de  Dumnezeu, la tine ridic ochii sufletului si al trupului meu; càtre tine ìntind  mìinile mele cele slabe si din adìncul inimii strig tie: Cautà la credinta si  la umilinta sufletului meu. Acoperà-mà cu atotputernicul tàu Acoperàmìnt  si mà izbàveste de toate nevoile; iar ìn ceasul sfìrsitului meu, sà stai lìngà  mine, o, ìntru tot bunà Stàpìnà, si sà mà izbàvesti de chinurile cele gàtite  pentru pàcatele mele, ca, mìntuindu-mà, pururea sà cìnt: Aliluia (acest  Condac se zice de trei ori). Apoi se zice iaràsi Icosul ìntìi: Multimea Arhanghelilor... si Condacul ìntìi:  ìmpàràtesei celei alese...; si se face otpustul. Dupà aceea se citeste aceastà: 
ceaslov