© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Acoperàmìntului Maicii Domnului
ìn mìhniri si ìn necazurile noastre si ìnaintea ta stìnd, cu lacrimi ne rugàm  si cìntàm: Aliluia!  Icosul al 11-lea: Fàclie primitoare de luminà, vàzìndu-te pe tine, la rugàciune ìn  vàzduh, ìn biserica din Vlaherne, poporul ce era de fatà a strigat: De unde  este nouà aceasta ca sà vinà Maica domnului nostru aici? Iar Sfìntul  Andrei, cu Epifanie, cu smerenie càtre tine se rugau zicìnd:  Bucurà-te, dàtàtoarea cea fàrà de zavistie a tuturor darurilor celor  pàmìntesti si sufletesti.  Bucurà-te, credincioasà solitoare a pàcàtosilor celor ce pun ìnceput  de pocàintà. Bucurà-te, pururea ìmpreunà ajutàtoare a celor ce se luptà ìmpotriva  patimilor si a curselor diavolesti.  Bucurà-te, nevàzutà ìmblìnzire a stàpìnilor celor tirani si cu nàrav de  fiarà.  Bucurà-te, odihnà si bucurie tainicà a robilor celor blìnzi si primitori.  Bucurà-te, linistea preadorità a càsàtoritilor celor credinciosi.  Bucurà-te, grabnicà si fàrà suferintà dezlegare a maicilor celor  nàscàtoare de prunci. Bucurà-te, Maicà, ajutàtoarea noastrà, ìn ceasul sfìrsitului nostru.  Bucurà-te, bucuria noastrà; acoperà-ne pe noi de tot ràul cu cinstitul  tàu Acoperàmìnt!  Condacul al 12-lea:  Harul cel dumnezeiesc care-i nouà de la Fiul tàu si Dumnezeul nostru.  Ìntinde nouà mìnà de ajutor. Depàrteazà de la noi pe tot vràjmasul si  potrivnicul. Ìmpacà viata noastrà ca sà nu pierim cumplit si fàrà de pocàintà si  primeste-ne ìn sàlasele cele vesnice, ocrotitoarea noastrà, ca bucurìndu-ne sà 
ceaslov