© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Acoperàmìntului Maicii Domnului
pàmìntenilor. Tu sà fii nouà ajutor, acoperàmìnt si scutire, celor ìntristati  mìngìiere, celor mìhniti bucurie, celor asupriti apàràtoare si sà scoti din  adìncul pàcatelor pe toti cei ce cìntà: aliluia!  Icosul al 10-lea: Preasfìntà ìmpàràteaasà, cu ìngerii stai ìmpreunà si te rogi zicìnd:  ìmpàrate ceresc, primeste pe tot omul ce se roagà Tie si cheamà numele  meu ìntru ajutor, ca sà nu plece nimeni de la fata mea neajutorat si  neascultat. Aceastà rugàciune auzind-o adunarea sfintilor cu multumire  strigà tie:  Bucurà-te,  ceea ce dàruiesti cu roade binecuvìntate pe cei ce  lucreazà cu dreptate si cu inimà curatà.  Bucurà-te,  ajutàtoarea si ràsplàtirea tuturor celor ce fac negutàtorie  cu dreptate. Bucurà-te,  mustrarea tuturor càlcàtorilor de juràmìnt si a celor ce  agonisesc cu dreptate. Bucurà-te,  grabnicà ajutàtoare a celor ce sìnt ìn primejdii pe uscat si  pe ape. Bucurà-te,  ceea ce veselesti cu roadele credintei pe pàrintii cei fàrà  de copii.  Bucurà-te, hrànitoarea cea nevàzutà a celor sàrmani.  Bucurà-te,  apàràtoarea cea tare a celor ce sìnt robiti si izgoniti.  Bucurà-te,  ìngrijitoarea cea neadormità a celor ce sìnt ìn legàturi si  ìn temnite.  Bucurà-te, bucuria noastrà; acoperà-ne pe noi de tot ràul cu cinstitul  tàu Acoperàmìnt!  Condacul al 11-lea:  Cìntarea noastrà cea cu umilintà auzind-o, i-a aminte la smerita  noastrà rugàciune, Nàscàtoare de Dumnezeu Fecioarà, cà pe tine te  rugàm: Nu trece cu vederea glasul robilor tài. La tine nàzuim ìn nàpaste, 
ceaslov