© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mucenic Mina
Mina, gràbeste-te de mà ajutà cu neìncetatele si sfintele tale rugàciuni si  mà sprijineste pe mine robul tàu. Ia aminte la suspinele mele si nu mà  trece cu vererea pe mine ticàlosul si scìrbitul, cà stiu, Sfinte al lui  Dumnezeu, cà de ai si pàtimit munci grele si chinuri ìnfricosàtoare de la  cei fàrà de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferinte  astàzi vietuiesti luminat si ai aflat dar de la Dumnezeu. Fiindcà ne-am  ìncredintat cà si dupà mutarea ta din viata aceasta trecàtoare, cine a  nàzuit la sfìntà biserica ta si cu credintà ti s-a rugat nu a ràmas neajutat.  Cà cine te-a chemat pe tine ìntru ajutor si nu l-ai auzit? S-au cine te-a  chemat pe tine, de minuni fàcàtorule, si tu l-ai trecut cu vederea? S-au  cui, ìn pagube fiind si alergìnd spre ajutorul tàu, nu i-ai descoperit paguba  lui?  Minunile si ajutorul tàu m-au fàcut si pe mine, ticàlosul si scìrbitul, ca  sà alerg la ajutorul tàu. Am auzit de negutàtorul acela din pàmìntul  Isauriei, care venea la biserica ta spre rugàciuni, nu numai cà ai vàdit pe  ucigasul sàu si l-ai scos din paguba lui dìndu-i ìndàràt punga cu galbeni;  dar, o! Minune, cà si din mort si tàiat ìn bucàti, tu l-ai vindecat si l-ai fàcut  sànàtos. Asemenea si lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur tinut  ìn mìini, fiindcà ìl fàgàduise bisericii tale. Tot asa si femeia Sofia, care venea  spre ìnchinare ìn sfìnt locasul tàu, nu numai cà a fost izbàvità de ostasul acela  ce o silea spre pàcat, dar si spre ostas, dupà cuviintà l-ai certat. La fel si  schiopul care venea la sfìntà biserica ta spre ìnchinare, cu rugàciunea ìndatà ai  tàmàduit. Asemenea si femeii celei mute, i-ai deschis graiul si vorbea curat. De  asemenea atunci cìnd iudeiul dàduse prietenului sàu o pungà cu galbeni, pe  care crestinul tàgàduia cà a primit-o, jurìnd pentru aceasta chiar ìn biserica ta,  tu, nu numai cà ai izbàvit pe crestin de juràmìnt, dar si evreul, vàzìnd minunea  ta, a crezut ìntru tine si a venit la credinta crestinà. Aceste minuni ale tale, 
ceaslov