© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de pocàintà càtre Domnul nostru Iisus Hristos
Cìntarea a 8-a:  Irmos: Pe Care ostile ceresti... Cum nu voi plìnge cìnd ìmi aduc aminte de moarte? Cà am vàzut pe  fratele meu ìn groapà, zàcìnd fàrà de màrire si fàrà de chip. Dar ce astept?  Si ìn cine nàdàjduiesc? Numai ìn Tine, Doamne, pe Care Te rog, ca mai  ìnainte de sfìrsit, sà mà ìndreptezi.  Cu ochiul Tàu cel milostivcautà spre mine cìnd voi sta ìnaintea Ta si  voi fi judecat, Unule lesne iertàtorule.  Binecuvìntàm pe Tatàl si pe Fiul si pe Sfìntul Duh, Domnul. Cred cà vei veni sà judeci vii si mortii si toti vor sta ìntru a lor  rìnduialà: bàtrìnii si tinerii, conducàtorii si supusii lor, domnii si  judecàtorii, bogatii si sàracii, femeile si bàrbatii. Oare, cum mà voi afla eu  atunci? Drept aceea, strig Tie: Dà-mi, Doamne, mai ìnainte de sfìrsit sà mà  pocàiesc. Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Preacuratà Nàscàtoare de Dumnezeu, primeste rugàciunea mea cea  nevrednicà, pàzeste-mà de moartea cea urìtà si-mi dàruieste mai ìnainte  de sfìrsit sà mà pocàiesc.  Cìntarea a 9-a:  Irmos: Nasterea cea fàrà de sàmìntà... Acum scap la voi, ìngeri, arhangheli, si toate puterile, care stati  ìnaintea scaunului lui Dumnezeu: Rugati-và càtre Fàcàtorul vostru, sà fie  izbàvit sufletul meu de munca de veci.  Acum plìng càtre voi, sfintilor, patriarhilor, ìmpàratilor si proorocilor,  apostolilor si arhiereilor si toti alesii lui Hristos, ajutati-mi mie la judecatà,  ca sà se mìntuiascà sufletul meu de ìntunericul vràjmasului. 
ceaslov