© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna ianuarie
ceaslov
22. X Sfìntul Apostol Timotei; Sfìntul Cuviosul Mucenic Anastasie Persul.  Dezlegare la vin si la untdelemn. 23. X Sfintii sfintiti Mucenici Clement episcopul Anchirei si Agatanghel. 24. Cuvioasa Maica noastrà Xenia; Sfìntul Mucenic Vavila.  25.   ) Cel ìntre sfinti Pàrintele nostru Grigore de Dumnezeu cuvìntàtorul,  patriarhul Constantinopolului; Cuviosul Puplie. Praznic si dezlegare la vin si la  untdelemn. Troparul, glasul 1:  Fluierul cel pàstoresc al teologiei tale a biruit trìmbitele ritorilor, cà  tie, ca celui ce ai cercat adìncurile Duhului si frumusetile vorbirii ti s-au  adàugat. Deci roagà pe Hristos Dumnezeu, Pàrinte Grigorie, sà mìntuiascà  sufletele noastre.  Condacul, glasul al 3-lea: Podobie: Fecioara astàzi... Cu limba ta cea de Dumnezeu gràitoare, ìmpletiturile ritorilor  dezlegìndu-le, Màrite, cu haina Ortodoxiei cea tesutà de sus, Biserica ai  ìmpodobit, care si purtìnd-o ìmpreunà cu noi, fiii tài, strigà: Bucurà-te  Pàrinte, mintea teologiei cea preaìnaltà!  26. Cuviosul Pàrintele nostru Xenofont, sotia sa Maria si fiii lor Arcadie si  Ioan. 27.   Aducerea moastelor celui ìntre sfinti Pàrintele nostru Ioan Gurà de  Aur. Praznic si dezlegare la vin si la untdelemn. 28. X Cuviosii Pàrintii nostri Efrem Sirul, Paladie si Iacob. 29. X Aducerea moastelor Sfìntului sfintitului Mucenic Ignatie, purtàtorul  de Dumnezeu.  30.   ) Cei ìntre sfinti Pàrintii nostri Mari ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore  de Dumnezeu cuvìntàtorul si Ioan Gurà de Aur; Sfìntul sfintitul Mucenic Ipolit,  papa Romei. Praznic si dezlegare la vin si la untdelemn. Troparul, glasul al 4-lea: Ca cei ce ati fost ìntocmai la obicei cu Apostolii si lumii ìnvàtàtori,  Stàpìnului tuturor rugati-và, pace lumii sà dàruiascà si sufletelor noastre  mare mila.