© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntei Mucenite Filoteia
Bucurà-te, càlàuza càràrilor celor drepte.  Bucurà-te, ìndreptarea fecioarelor ìntelepte.  Bucurà-te, Filoteia, preafericità!  Condacul al 4-lea: Toate vecinele Sfintei Filoteia, venind si vàzìnd-o ìntinsà pe pàmìnt, si  trupul ei ìnconjurat de luminà, rànindu-se la cele dinàuntru, au ridicat  ochii càtre cer si au strigat lui Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 4-lea:  Fecioarele cele ce veniserà ìmpreunà cu numele lor ca sà te vadà pe  tine, Fericità Filoteia, si stràlucind ìn ochii lor lumina care te ìnconjurase,  minunìndu-se ìntru sine, au ìnceput a te làuda zicìnd:  Bucurà-te, Filoteia, preaìnteleaptà si bunà.  Bucurà-te, cà esti nouà podoabà si cununà.  Bucurà-te, cà ìn ceruri s-a preamàrit al tàu nume.  Bucurà-te, cà veselie esti fecioarelor ìn lume.  Bucurà-te, cà ìn Domnul ti-au fost càile, de micà.  Bucurà-te, cà, iubindu-L, te-ai jertfit ca o junicà.  Bucurà-te, cà ìn fapte bune ai fost lucràtoare.  Bucurà-te, cà ìn toate ìntreci pe alte fecioare.  Bucurà-te, cà pe Domnul L-ai cìstigat acum mire.  Bucurà-te, cà vezi vesnic a raiului ìndulcire.  Bucurà-te, cà noi astàzi te avem de bucurie.  Bucurà-te, cà din inimà cu bucurie strigàm tie:  Bucurà-te, Filoteia, preafericità!  Condacul al 5-lea: Pe vremea cìnd miluia pe cei nenorociti Fericita Filoteia, ìsi ìnàltau toti  ochii càtre cer si, multumind din inimà, strigau cu càldurà càtre Dumnezeu,  cìntìnd: Aliluia! 
ceaslov