© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
daruiascà iertare de relele ce am fàcut, Ceea ce esti una binecuvìntatà.  Iar ìn Sfìnta si Marea Joi, se zice aceasta: Cìnd màritii ucenici, la spàlarea Cinei s-au luminat, atunci Iuda cel ràu  credincios, cu iubirea de argint bolnàvindu-se, s-a ìntunecat si  judecàtorilor celor fàrà de lege pe Tine, Judecàtorul cel drept, Te-a dat.  Vezi, iubitorule de avutii, pe cel ce pentru acestea spìnzurare si-a  agonisit; fugi de sufletul nesàtios, care a ìndràznit unele ca acestea  asupra ìnvàtàtorului. Cel ce esti spre toti bun, Doamne, slavà Tie.  Apoi: Doamne miluieste (de 40 de ori), si metanii cìte vom putea. Dupà  aceasta zicìnd aceste stihuri, sà fim cu luare aminte spre ìndreptarea noastrà. Trupul Stàpìnului vrìnd sà-L primesti spre hranà,  Fii cu fricà sà nu te arzi, cà foc este;  Sìngele Lui vrìnd sà-L bei spre-mpàrtàsire,  Mergi si cu cei ce te-au mìhnit te ìmpacà,  Si asa ìndràzneste de ia haina sfìntà.  Vrìnd sà te-mpàrtàsesti cu Jertfa de Tainà,   Cu-al Stàpìnului Trup fàcàtor de viatà;   ìntru acest chip te roagà cu cutremur:  Rugàciunea ìntìi   (a Sfìntului Vasile cel Mare) Stàpìne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce esti izvor  vietii si al nemuririi, Fàcàtorul a toatà fàptura vàzutà si nevàzutà, Fiul  Tatàlui celui fàrà de ìnceput, Cel ce esti ìmpreunà-vesnic cu Dìnsul si  ìmpreunà fàrà de ìnceput, Care pentru multa bunàtate, ìn zilele cele din  urmà ai purtat Trup si Te-ai ràstignit, si Te-ai jertfit pentru noi cei  nemultumitori si nerecunoscàtori si cu Sìngele Tàu ai ìnnoit firea noastrà 
ceaslov