© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Buneivestiri
mai presus de fire L-ai ìntrupat, sà ne ìncingà pe noi cu putere de sus, ca sà ne  putem apàra ìmpotriva vràjmasului ce se osteneste asupra noastrà. Miluieste si  mìntuieste cu rugàciunile tale, Maicà, pe Prea Fericitul Pàrintele nostru (N),  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (pe ìnalt) Prea Sfintitul (Arhi-) Episcopul (si  Mitropolitul) nostru (N) si pe toti ortodocsii arhierei, pàrinti arhimandriti, preoti si diaconi si pe tot clerul bisericesc si pe tot poporul dreptcredinciios care se  ìnchinà icoanei tale. Cautà spre noi toti cu folosinta ta cea preamilostivà, ridicà-  ne pe noi din adìncul pàcatelor si ne lumineazà ochii inimi spre càutarea  mìntuirii. Milostivà fii nouà aici, iar la ìnfricosàtorul judet, pe Fiul tau pentru noi  roagà-L. Pe cei ce s-au mutat ìntru bunà credintà din aceastà viatà in cea  vesnicà, ìmpreunà cu ìngerii, cu arhanghelii si cu toti sfintii, ìmpàrtàseste-i ca sà stea de-a dreapta Fiului tàu si Dumnezeu; si cu rugàciunea ta ìnvredniceste pe  toti ortodocsii crestini sà vietuiascà cu Hristos su cu bucurie ìn locasurile  ìngeresti sà se desfàteze. Cà tu esti, Doamnà, màrirea celor ceresti si nàdejdea  pàmìntenilor; tu esti nàdejdea si folositoarea tuturor celor ce aleargà la tine si  cer ajutorul tàu cel sfìnt; tu esti rugàtoarea cea fierbinte càtre Fiul tàu si  Dumnezeul nostru, cà rugàciunile Maicii mult pot spre ìmblìnzirea Stàpìnului. Si  cu a ta mijlocire ìndràznim sà ne apropiem de sfìntul altar, de harul preasfintelor  si de viatà fàcàtoare Taine, desi sìntem nevrednici. Pentru aceea si pe icoanà  vàzìnd chipul tàu cel ìntru tot cinstit si pe Cel atottiitor cu mìna tinìnd, ne  bucuràm noi pàcàtosii si cu umilintà càzìnd, pe aceasta cu dragoste si cu fricà ìl  sàrutàm, asteptìnd, Doamnà, prin sfintele si de Dumnezeu primitele tale  rugàciuni, sà ajungem la cele ceresti ale vietii celei fàrà de sfìrsit si sà stàm fàrà de rusine ìn ziua judecàtii de-a dreapta Fiului tau si Dumnezeului  
ceaslov