© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preacuviosului Pàrinte Dimitrie Basarabov
Bucurà-te, cà trupul tàu ne-ai làsat nouà, ca un adàpost sfintit.  Bucurà-te, cà, ìntìmpinìnd moastele tale, sàltàm cu duhul.  Bucurà-te, cà, sàrutìndu-le, luàm binecuvìntare.  Bucurà-te, cà, atingìndu-le, ne umplem de sfintenie.  Bucurà-te, cà, apropiindu-ne de dìnsele, de boli ne tàmàduim.  Bucurà-te, cà, ìnchinìndu-ne lor, din primejdii ne izbàvim.  Bucurà-te, Fàcàtorule de minuni, Sfinte Pàrinte Dimitrie!  Condacul al 10-lea:  Vrìnd Fàcàtorul tuturor fàpturilor sà ne mìntuiascà de ìnselàciunea  vràjmasului, te-a trimis ca pe un apostol la noi, ca prin tine sà ìnvàtàm sà  ne ìndepàrtàm de toate ìnselàciunile lumii si, prin viatà curatà, sà ne  apropiem de Dumnezeu, strigìndu-i: Aliluia!     Icosul al 10-lea:  Zid esti credinciosilor si turn neclintit tuturor celor ce se reazemà de  tine, càci Fàcàtorul cerului si al pàmìntului te-a fàcut pe tine ìncàpàtor de  daruri duhovnicesti; pentru aceasta ca la un reazem tare alergìnd noi, cu  bunà nàdejde strigàm tie acestea:  Bucurà-te, omul lui Dumnezeu.  Bucurà-te, ìmplinitorul poruncilor Lui.  Bucurà-te, ìntàrirea credintei celei drepte.  Bucurà-te, icoanà ìnsufletità a vietii celei curate.  Bucurà-te, stìlp de sprijinire ìn primejdii.  Bucurà-te, reazem neclintit al nàdejdii.  Bucurà-te, cà ai dat ìnselàciunea la ivealà.  Bucurà-te, cà ne-ai mìntuit de primejdii cu multà ìndràznealà.
ceaslov