© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
ceaslov
Slavă... Si acum..., al Născătoarei de Dumnezeu, glasul al 2-lea: Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Iisus preadulce, pe  Iisus cel atotândurat şi Dumnezeu iubitor de oameni, pe Iisus cel singur  bun şi îndurător, pe Acela roagă-L, Stăpâna lumii întru tot nevinovată, să  mă mântuiască pe mine păcătosul şi de sederea cea de-a stânga să mă  scape şi stării celei de-a dreapta să mă învrednicească, atunci când va  sedea să judece lumea, precum este scris.  La Stihoavna se cintă stihirile acestea, glasul al 6-lea: Mântuitorul meu Iisuse, Cel ce ai mântuit pe desfrânatul; Mântuitorul  meu Iisuse, Care ai primit pe desfrânata, miluieşte-mă şi pe mine acum;  Iisuse mult milostive, mântuieşte-mă şi îndură-Te de mine, o, Iisuse,  dătătorule de bine, precum Te-ai îndurat de Mănase, milostive Iisuse al  meu, ca Cel ce eşti Însuţi iubitor de oameni.  Stih: Ascultă, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga  mea. Nici o poruncă a Ta n-am implinit pe pământ. Cum mă voi arăta Ţie,  Celui ce sezi pe tron, să dau răspuns şi să fiu judecat pentru toate câte  am făcut cu ştiinţa şi cu neştiinţa, Hristoase al meu Iisuse? Drept aceea  strig Ţie: Pentru rugăciunile slujitorilor Tai, Iisuse, mântuieşte-mă pe mine  păcătosul. Stih: Eu către Dumnezeu am strigat şi Domnul m-a auzit.   Cine mă va plânge pe mine, care am călcat porunca Ta, Iisuse, cu  neânfrânarea, şi în locul raiului în iad m-am sălăşluit, Iisuse? Cu vederea  celor dulci la gustare, moartea mi-am agonisit, şi de slava Ta, Mântuitorul  meu Iisuse, şi de viaţă m-am arătat străin. Ci mă primeşte pe mine, care  mă  pocăiesc , ca un milostiv şi  de oameni iubitor , Iisuse  al meu , pentru