© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
  Rugàciunea a noua (a Sfìntului Ioan Gurà de Aur)  Nu sìnt vrednic, Stàpìne Doamne, sà intri sub acoperàmìntul sufletului  meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei sà locuiesti ìntru  mine, ìndràznind mà apropii. Porunceste-mi, si voi deschide usile pe care  Tu ìnsuti le-ai zidit si intrà cu iubirea Ta de oameni, pe care pururea o ai.  Intrà si lumineazà cugetul meu cel ìntunecat. Si cred cà aceasta vei face;  cà n-ai ìndepàrtat pe desfrìnata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe  vamesul care s-a pocàit nu l-ai alungat, nici pe tìlharul care a cunoscut  ìmpàràtia Ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocàit nu ai  làsat cum era; ci pe toti care au venit la Tine cu pocàintà ia-i rìnduit ìn  ceata prietenilor Tài, Cel ce singur esti binecuvìntat totdeauna, acum si ìn  vecii nesfìrsiti. Amin.   Rugàciunea a zecea (a Sfìntului Ioan Gurà de Aur)  Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slàbeste, lasà,  milostivesteTe si-mi iartà mie pàcàtosului, netrebnicului si nevrednicului  robului Tàu càderile ìn pàcat, smintelile si greselile mele toate cìte am  pàcàtuit fatà de Tine, din tineretile mele pìnà ìn ziua si ceasul de acum,  fie cu stiintà, fie din nestiintà, cu cuvìntul sau cu fapta, sau cu gìndul, sau  cu cugetul, cu deprinderile si cu toate simturile mele. Si, pentru  rugàciunile Celei ce fàrà de prihanà Te-a nàscut pe Tine, ale Preacuratei  si pururea Fecioara Maria, Maicii Tale, singura nàdejde neìnfruntatà si  ocrotitoare si izbàvitoare a mea, ìnvredniceste-mà fàrà de osìndà sà mà  ìmpàrtàsesc cu preacuratele, nemuritoarele, de viatà fàcàtoarele si  ìnfricosàtoarele Tale Taine, spre iertarea pàcatelor si spre viata de veci,  
ceaslov