© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Antonie cel Mare
Bucurà-te, canonul cel preadrept al ìnfrìnàrii.  Bucurà-te, privirea cea preadulce a ìngerilor si a oamenilor.  Bucurà-te, màrirea cea làudatà a celor alesi.  Bucurà-te, izgonitorule al patimilor omenesti.  Bucurà-te, ìmbogàtitorule de dumnezeiesc har.  Bucurà-te, Pàrinte, ìntìistàtàtor al Pàrintilor.  Bucurà-te, preacinstite iscusit pàzitor al celor neìnsotiti.  Bucurà-te, cel ce covìrsesti ìntru cunostintà pe cei ìntelepti.  Bucurà-te, cel ce ìntàresti pe credinciosii cei càzuti, ridicìndu-i.  Bucurà-te, Pàrinte Antonie!  Condacul al 4-lea: Aprins fiind de dumnezeiascà dorintà, càtre muntele pustiului ai  alergat, Antonie, bucurìndu-te; iar cel nàràvit ìntru ràutate, un disc mare  de argint a pus ìnaintea ta, ca pe un gunoi defàimìndu-l, strigai lui  Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 4-lea:  Nevoindu-te mai presus de fire, Pàrinte Antonie, si biruind rele  viclesuguri diavolesti, mai presus de acestea te-ai aràtat; deci, fàcìndu-te  cetàtean al pustiei, auzi acestea:  Bucurà-te, canonul si temelia pustnicilor.  Bucurà-te, plìngerea ìmpotriva ràilor vràjmasi.  Bucurà-te, slujitorul slujbelor celor mai bune.  Bucurà-te, dàtàtorule al celor care cer cele dumnezeiesti.  Bucurà-te, cà ràu ai pàtimit, vràjmasului ìmpotrivindu-te.  Bucurà-te, cà, ìmpreun’ndu-te cu Dumnezeu, te-ai veselit.
ceaslov