© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
Psalmul 115 Crezut-am pentru aceea am gràit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis  ìntru uimirea mea: >Tot omul este mincinos<. Ce voi ràsplàti Domnului  pentru toate cìte mi-a dat mie? Paharul mìntuirii voi lua si numele  Domnului voi chema. Fàgàduintele mele le voi plini Domnului, ìnaintea a  tot poporul Sàu. Scumpà este ìnaintea Domnului moartea cuviosilor Lui. O,  Doamne, eu sìnt robul Tàu, eu sìnt robul Tàu si fiul roabei Tale; rupt-ai  legàturile mele. Tie-Ti voi jertfi jertfà de laudà si numele Domnului voi  chema. Fàgàduintele mele le voi plini Domnului, ìnaintea a tot poporului  Lui, ìn curtile casei Domnului, ìn mijlocul tàu, Ierusalime.  Slavà... Si acum..., Aliluia... (de 3 ori) si trei metanii. Si aceste tropare, glasul al 6-lea: Fàràdelegile mele trece-le cu vederea, Doamne, Cel ce Te-ai nàscut  din Fecioarà si curàteste inima mea, fàcìnd-o bisericà a preacuratului Tàu  Trup si Sìnge si nu mà lepàda pe mine dela fata Ta, Cel ce ai nemàsuratà  milà.  Slavà...  Spre ìmpàrtàsirea Sfintelor Tale Taine cum voi ìndràzni eu,  nevrednicul? Cà de voi cuteza sà mà apropii de Tine, laolaltà cu cei  vrednici, haina mà vàdeste cà nu este de cinà si osìndà voi pricinui  preapàcàtosului meu suflet; ci curàteste, Doamne, necuràtia sufletului  meu si mà mìntuieste, ca un iubitor de oameni.  Si acum...  Mare este multimea pàcatelor mele, Nàscàtoare de Dumnezeu,  Curatà, la tine alerg, avìnd trebuintà de mìntuire. Cerceteazà  neputinciosul meu suflet si te roagà Fiului tàu si Dumnezeului nostru sà-mi 
ceaslov