© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Buneivestiri
ceaslov
...şi loc sfinţirii Celui ce este mai presus de heruvimi? Nu mă amăgi  cu înşelăciune, că n-am cunoscut dulceaţă, de nuntă nu m-am împărtăşit,  deci prunc cum voi naşte?  Dumnezeu unde voieşte se biruieşte rânduiala firii, zis-a cel fără de  trup, şi se lucrează cele ce sânt mai presus de om. Crede cuvintelor mele  cele adevărate, Ceea ce eşti cu totul sfântă şi fără de prihană. Iar ea a  strigat: Fie mie acum după cuvântul tău, şi voi naşte pe Cel fără de trup,  Care va lua din mine trup, pentru ca să ridice, cu împreunarea, ca un  puternic, pe om la cinstea cea dintâi.                      Slavă... Şi acum..., glasul al 2-lea:  Taina cea din veac se descoperă astăzi şi Fiul lui Dumnezeu fiu al  omului se face, ca luând ce este mai rău, să-mi dea mie ce este mai bun.  Amăgitu-s-a de demult Adam şi poftind să fie Dumnezeu, nu a fost; iar  Dumnezeu se face om, ca să facă pe Adam Dumnezeu. Să se veselească  făptura şi să salte firea, că arhanghelul stă cu frică înaintea Fecioarei şi-i  aduce bucurie în locul întristării. Cel ce Te-ai născut om pentru  milostivirea milei, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.             La Stihoavnă se cântă stihirile acestea, glasul 1:                      Podobie: Ceea ce eşti bucuria..., Din crugurile cereşti zburând Gavriil în Nazaret, a stat înaintea  Fecioarei Maria, strigând către dânsa: Bucură-te că ai să zămisleşti Fiul,  pe Cel mai demult decât Adam, pe Făcătorul veacurilor şi Izbăvitorul celor  ce-ţi strigă ţie: Bucură-te, Curată.  Stih: Ascultă fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău, şi casa  părintelui tău.   Gavriil, aducând vestea cea bună Fecioarei, a strigat: Bucură-te, că  ai să zămisleşti  în pântecele tău pe Cel ce va încăpea în tine, dar în toate