© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ioan Botezàtorul
Bucurà-te, tàinuitorule al celor negràite.  Bucurà-te, dezlegàtorule al stricàciunii celui ìntìi-zidit.  Bucurà-te, dàtàtorul cunostintei de cele ce vor sà fie.  Bucurà-te, surpàtorul mìndriei celor potrivnici.  Bucurà-te, reazem si tàrie dreptmàrturitorilor ocìrmuitori.  Bucurà-te, tàrie si folositor credinciosilor domni.  Bucurà-te, cà luminezi ochii inimilor.  Bucurà-te, cà ìntuneci gìndurile cele rele.  Bucurà-te, cìntare frumoasà si cu bun miros.  Bucurà-te, suflet cinstit al sufletelor cele bune.  Bucurà-te, doctorul sufletelor si al trupurilor.  Bucurà-te, aràtàtorul minunilor celor multe.  Bucurà-te, preacinstite ìnaintemergàtorule, Ioane!  Condacul al 10-lea:  Sfinte, izbàveste de toate nevoile pe toti cei ce aleargà càtre tine, la  dumnezeiascà pomenire a ta  cea purtàtoare de luminà si cu raze  stràlucitoare; cà ai ìndràznire càtre Dumnezeu si poti sà izbàvesti din  nevoi pe cei ce cu dragoste ìi cìntà Lui: Aliluia!     Icosul al 10-lea:  Zid esti oamenilor, Sfinte Ioane, si turn nebiruit ìntru ràzboaie, cà,  prin folosirea ta cea nebiruità, se biruiesc taberele vràjmasilor; iar noi,  fiind mìntuiti, strigàm càtre tine unele ca acestea:  Bucurà-te, folositorul cel tare al pàmìntenilor.  Bucurà-te, izgonitorul vràjmasilor cel puternic.  Bucurà-te, cel ce biruiesti tabere ìn zile de ràzboi.
ceaslov