© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mare Mucenic Dimitrie
Condacul al 9-lea: Deasupra mormìntului tàu, Sfinte, fiind zidità o bisericà micà, ìn care  se sàvìrseau multe minuni si felurite vindecàri bolnavilor se da, un boier  credincios, anume Leontie, din pàrtile Iliricului, de boalà grea fiind  cuprins, a fost adus si pus acolo unde Sfintele tale moaste erau ìn pàmìnt  ascunse. Si ìndatà a cìstigat tàmàduire, sculìndu-se sànàtos; pentru care  multumind lui Dumnezeu si, pe tine, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie,  preamàrindu-te a cìntat: Aliluia!      Icosul al 9-lea:  Vrìnd vindecatul boier Leontie a zidi o bisericà mare si frumoasà,  Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, spre semn de multumire, risipind pe cea  mai micà, a ìnceput a sàpa santurile spre temelie. Dar, o minune! A aflat  sfintele tale moaste ìntregi si nestricate, curgìnd din ele mir  binemirositor. Acolo adunìndu-se poporul si cu bucurie scotìndu-le din  pàmìnt, multime nenumàratà de bolnavi se tàmàduia. Iar Leontie, plin de  veselie, sàvìrsind degrab la acel loc bisericà frumoasà si minunatà, ìntr-  ìnsa a pus cinstele tale moaste, ìn raclà de mult pret. Deci, bucurìndu-ne  si noi de aceasta, gràim càtre tine asa:  Bucurà-te, cà pe Leontie de boalà grea l-ai vindecat.  Bucurà-te, cà el spre multumire bisericà ìn numele tàu a ridicat.  Bucurà-te, cà tu har de a face minuni de la Dumnezeu ai luat.  Bucurà-te, cà trupul tàu iaràsi nouà l-ai dat.  Bucurà-te, cà ìndatà ce din pàmìnt s-a ivit, mir de bunà mireasmà la  toti a tins.  Bucurà-te, cà pe multi de felurite boli i-ai izbàvit.
ceaslov