© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna aprilie
ceaslov
3. Cuviosul Pàrintele nostru Nichita Màrturisitorul igumenul Mìnàstirii  Midichiei; Sfìntul Mucenic Elpidifor.  4. Cuviosii Pàrintii nostri Iosif, scriitorul de cìntàri, Gheorghe cel de la  Maleon, Zosima si Platon. 5. Sfintii Mucenici Teodul, Agatopod si cei ìmpreunà cu dìnsii, Claudie,  Diodor, Serapion si Nichifor.  6. Cel dintre sfinti Pàrintele nostru Eutihie, arhiepiscopul  Constantinopolului; Cuvioasa platonida. 7. Cuviosul Pàrintele nostru Gheorghe Màrturisitorul, episcopul Meletinei;  Sfìntul Mucenic Caliopie; Sfìnta Mucenità Achilina.  8. Sfintii Apostoli Irodion, Agrav, Ruf si cei ìmpreunà cu dìnsii; Sfìntul  Celestin papa. 9. Sfìntul Mucenic Eupsihie din Cesareea; Cuviosul Vadim.  10. Sfintii Mucenici Terentie, Pompie, African, Maxim si cei ìmpreunà cu  dìnsii; Sfìntul Dima. 11. Sfìntul sfintit Mucenic Antipa, episcopul Pergamului Asiei; Cuviosul  Trifiria. Tot ìn aceastà zi Sfìntul ierarh Calinic de la Cernica. Troparul Sfìntului Ierarh Calinic, glasul 1:  De Dumnezeu purtàtorule, Pàrintele nostru Calinic, povàtuitorule al  càlugàrilor, podoaba cuviosilor si lauda arhiereilor, ajutàtorule a celor din  nevoi si fàcàtorule de minuni. Cu nevointele tale chip de sfintenie te-ai  aràtat, iar acum cu ìngerii ìn ceruri te veselesti; cu care roagà pe  Milostivul Dumnezeu sà ne dàruiascà pace si mare milà.  Condacul Sfìntului Ierarh Calinic, glasul al 8-lea: Pomenirea ta cea purtàtoare de luminà, Ierarhe Calinic, veseleste  sufletele celor credinciosi, si atingerea raclei sfintelor tale moaste  sfinteste simturile si dàruieste tàmàduiri. Pentru aceasta, dupà datorie te  cinstim pe tine si cu bucurie ìti strigàm: Bucurà-te, Pàrinte, de Dumnezeu  ìnsufletite.  12. Cuviosul Pàrintele nostru Vasile Màrturisitorul, episcopul Pariei; Sfìnta  antuza. 13. Sfintii sfintiti Mucenici Artemon, cvintilian si Dada.