© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna decembrie
ceaslov
Preasfinte. Slavà Celui ce te-a preamàrit pe tine, Slavà Celui ce te-a  ìncununat pe tine, slavà Celui ce lucreazà prin tine tuturor tàmàduiri.   Condacul, glasul al 2-lea:     Podobie: Cele de sus càutìnd... De dragostea lui Hristos fiind rànit, Preasfintite, mintea ìnàltindu-se  de lumina vie a Duhului, ai dobìndit ìncercarea cea lucràtoare, prin adìncà-  ti cugetare la cele ìnalte, ìnsuflate de Dumnezeu, si jertfelnic  dumnezeiesc fàcìndu-te, cere tuturor dumnezeiascà iertare.  13.   Sfintii Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie si Orest;  Sfìnta Mucenità Lucia fecioara; Cuviosul Arsenie, cel din Latro. Dezlegare la vin  si la untdelemn. Duminica Sfintilor Stràmosi, adicà a Sfintilor Pàrinti celor mai dinainte.  14. Sfintii Mucenici Tirs, Leuchie, Calinie, Filimon, Apolonie si Arian. 15.   Sfintii sfintiti Mucenici Elefterie, Susana si Vah cel nou; Cuviosul  Pàrintele nostru Pavel cel din Latro. 16. Sfìntul Prooroc Agheu; Sfìntul Mucenic Marin; Sfìnte Teofana  ìmpàràteasa. 17. X Sfìntul Prooroc Daniil si Sfintii trei tineri: Anania, Azaria si Misail.  Dezlegare la vin si la untdelemn. Duminica ìnaintea Nasterii lui Hristos, a Sfintilor Pàrinti. 18. Sfìntul Mucenic Sebastian; Sfìnta Mucenità Zoe si cei ìmpreunà cu  dìnsii; Sfìntul Pàrintale nostru Modest, arhiepiscolul Ierusalimului; Cuviosul Flor. 19. Sfìntul Mucenic Bonifatie; Cuviosul Grighentie; Sfìnta Aglaia.  20. X ìnaintepràznuirea Nasterii dupà trup a Domnului Dumnezeului si  Mìntuitorului nostru Iisus Hristos; Sfìntul sfintitul Mucenic Ignatie purtàtorul de  Dumnezeu. Dezlegare la vin si la untdelemn.        Troparul ìnaintepràznuirii, glasul al 4-lea: Gàteste-te Vitleeme, deschisu-s-a tuturor Edenul; ìmpodobeste-te  Efrata, cà pomul vietii ìn pesterà a ìnflorit din Fecioarà, pentru cà rai  ìntelegàtor pìntecele aceleia s-a aràtat, ìntru care este dumnezeiescul  pom, din care mìncìnd vom fi vii, iar nu vom muri, ca Adam. Hristos se