© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
De aceste bunàtàti vesnice se desfàta, si nu din pìinile din fàinà albà  si de mìncàrurile gustoase si stricàcioase. “ Càci nu numai cu pìine, zice,  va trài omul, ci cu tot cuvìntul lui Dumnezeu”(*10).  Pentru aceea, lepàdìnd slàbiciunea cea femeiascà si ìncingìnd tària  de la Dumnezeu cel din ìnàltime, a stàtut ìn linie de bàtaie ìmpotriva  pierzàtorului. Si acesta o ìnspàimìnta cu slàbiciuni si cu ìnchipuiri  neputincioase, càci uneori o ìnfricosa cu aràtàri de serpi veninosi si  scorpii, alteori cu lei si cu ursi si pisici sàlbatice si cu alte fiare, dintre  cele mai fiioroase, altà data cu cele mai scìrbavnice dintre fiare, cu  broaste si testoase. Iar ea pe toate acestea cu semnul crucii le fàcea  nevàzute si le risipea ca pe o pìnzà de paianjen si isi rìdea de el, de  mestesugirile si de ìnchipuirile lui, iar la sfìrsit, ca un David ìntelegàtor,  dobora la pàmìnt pe Goliat, cu puterea Celui ràstignit, si cufunda ìn  adìncul pierzaniei pe Faraon cel ìntelegàtor cu toatà ostirea lui. A càrui  cursà o zdrobea prin curgerile lacrimilor sale, cu osteneli si rugàciuni si  astfel se izbàvea din cursa vìnàtorilor, ca o pasàre singuraticà pe  acoperis. Ìncà si de vederi slàvite de ìngeri si vorbiri cu ei ìnvrednicindu-  se, a dispretuit toate lucrurile stricàcioase si vremelnice si a devenit  sàlas ìmpàràtesc, ìncìt “a poftit ìmpàratul veacurilor frumusetea ei”(*11),  precum este scris. Ìntr-una din nopti se ìndeletnicea dupà obicei cu...  
(*10) Mt.4,4; Lc. 4,4.  (*11) Ps. 44, 12.