© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mucenic Mina
descoperit viclesugul. De aceea cìntàm tie:  Bucurà-te, vàdirea viclesugului tàinuit.  Bucurà-te, aflarea aurului ràpit.  Bucurà-te, rusinarea faptelor rele.  Bucurà-te, amàràciunea urmàrii lor.  Bucurà-te, ìmplinirea datoriilor credintei.  Bucurà-te, crestinàtorul iudeului ràtàcit.  Bucurà-te, pocàinta crestinului pierdut.  Bucurà-te, lauda Bisericii Ràsàritului.  Bucurà-te, ìntristarea neamului iudeilor.  Bucurà-te, cà prin a ta minune s-a aràtat puterea darului.  Bucurà-te, cà prin a ei lucrare douà suflete s-au izbàvit.  Bucurà-te, vrednicule làudàtor al lui Hristos.  Bucurà-te, Mina, mult-pàtimitorule!  Condacul al 7-lea: Lanturile fermecàtoare ale diavolului cu care ìnfàsoarà sufletele cele  slabe spre a le trage la el, cum s-ar putea sfàrìma, de nu am avea cugetul  lucràtor spre mìntuire? Acesta dar, ìntàrindu-se de càtre puterea Sfintilor  Mucenici alesi de Dumnezeu, risipeste negura ìnselàciunii si dezleagà  legàturile vicleanului prin pocàintà, cìntìnd lui Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 7-lea:  Slavà Tie, ìmpàrate Sfinte, Dumnezeule atotputernice, Care dintre noi  oamenii si pentru noi ai ales pe Sfintii Tài Mucenici si Apostoli, ca sà ne  izbàveascà de cursele vràjmasului si sà ne ìmpàrtàseascà de bunàtàtile  Tale cele nemàrginite; ca ìn acest chip sà preaslàveascà numele Tàu cel  ìntru tot Sfìnt, si sà cìntàm:  Bucurà-te, Mina cel de toti iubit.  Bucurà-te, Mucenic preafericit.
ceaslov