© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre Puterile ceresti si càtre toti Sfintii
Cìntarea a 9-a:      Irmosul:  Spàimìntatu-s-a de aceasta cerul si marginile pàmìntului s-au  minunat, cà Dumnezeu S-a aràtat oamenilor trupeste si pìntecele tàu s-a  fàcut mai desfàtat decìt cerurile. Pentru aceasta, pe tine, Nàscàtoare de  Dumnezeu, ìncepàtoriile cetelor ìngeresti si omenesti, te màresc.  O, dumnezeiesti Stàpìnii, Heruvimi, Serafimi, Domnii, ìngeri, Scaune,  toate Càpeteniile si preamàrite Puteri si sfintilor Arhangheli, faceti  rugàciune la Dumnezeu ca bine vietuind sà dobìndim mìntuire si sà ne  izbàvim de nevoi.  Ìnaintemergàtorule, ca cel ce ai fost prooroc, mai ales, ìmpreunà cu  toti proorocii, ìnvredniceste-ne tuturor bunàtàtilor si pe noi cei ìngreuiati  de patimi si pururea cuprinsi de ispitele celui viclean si de ìnselàciunile  vietii, ca sà và cinstim cu credintà.  Slavà...  Dumnezeiesti, cu totul màriti, cei doisprezece Apostoli, ìmpreunà cu  toti mucenicii, cu preotii si cu sfintii mucenici si cu fericitii si  dumnezeiestii prooroci, cuvioase si drepte femei, care tare ati pàtimit,  faceti rugàciuni pentru noi càtre iubitorul de oameni.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Fecioarà, ceea ce esti iubitoare de bine, roagà pe Fiul tàu cel bun si  Domnul, ca sà tàmàduiascà si sà mìntuiascà sufletul meu cel slab si  necàjit pururea de asuprelile balaurului celui stricàtor de suflet si sà-l  fericeascà ìmpreunà cu toate ìnàltàrile cele purtàtoare de luminà.  Sfìrsitul Canonului càtre Puterile ceresti si càtre toti Sfintii.
ceaslov