© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
ceaslov
Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele.  Iisuse, Cel ce afli pe cei pe care-i cauţi, află şi sufletul meu.  Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă.  Iisuse, răscumpărătorul păcătoşilor, curăţeşte fărădelegile mele.  Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!  Condacul al 7-lea:  Vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac, ca o oaie la  junghiere Te-ai adus, Iisuse, şi ca un miel, fără de glas înaintea celui ce-l  tunde pe el, şi ca un Dumnezeu din morţi ai înviat şi cu slavă la ceruri Te  ai înălţat şi ne-ai ridicat pe noi, care strigăm Ţie: Aliluia!    Icosul al 7-lea: Arătat-a făptură minunată, arătându-Se nouă, Făcătorul; că din  Fecioară, mai presus de fire S-a întrupat şi din mormânt a înviat,  nestricând peceţile, şi la Apostoli prin uşile încuiate ai intrat cu trupul.  Drept aceea minânundu-ne, cu credinţă strigăm:  Iisuse, Cuvìntul cel necuprins,  Iisuse, Cuvìntul cel nevăzut,  Iisuse, puterea cea neajunsă,  Iisuse, înţelepciunea cea mai presus de cuget,  Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris,  Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii,  Iisuse, Împărăţia cea nebiruită,  Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârşit,  Iisuse, tăria cea preaânaltă,  Iisuse, puterea cea veşnică,  Iisuse, Făcătorul meu, miluieşte-mă.  Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieşte-mă.    Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!