© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntilor Apostoli Petru si Pavel
    Icosul al 7-lea: Popor nou ai fàcut, prin Dumnezeiescul Duh, pe poporul cel vechi al  iudeilor, cu baia nasterii de Dumnezeu ìnnoindu-l, pururea pomenite Petre,  si locas darului aràtìndu-l, strigìnd tie:  Bucurà-te, surpàtorule al umbrei legii.  Bucurà-te, stìlp ìntàritor al adevàrului.  Bucurà-te, cel ce pe Israel din slavà l-ai schimbat.  Bucurà-te, cel ce ìntru duhul pe acesta cu Hristos l-ai legat.  Bucurà-te, cà ìn Tabor lumina Dumnezeirii ai vàzut.  Bucurà-te, cà alt soare cu totul luminos te-ai fàcut.  Bucurà-te, cel ce ai intrat ìnàuntrul luminii norului.  Bucurà-te, cà ai fost ales sà auzi gasul pàrintesc.  Bucurà-te, cel ce legea duhului ai luat.  Bucurà-te, cel ce ai fost numit fericit de Hristos.  Bucurà-te, cel ce ìn cuvinte te-ai ìmbogatit de stàpìnire.  Bucurà-te,cel ce pe credinciosi ìn ràbdare i-ai mìntuit.  Bucurà-te, Petre, Apostole!  Condacul al 8-lea: Stràin pe munte, ìndoità patimà ai pàtimit, dupà simtire si gìndire,  Petre; càci biruinte fiind cele firesti ale tale de asupreala luminii, singur  Dumnezeu se vedea, prin suflet si prin trup, Càruia si càzìnd jos  ìndumnezeit ai strigat: Aliluia!      Icosul al 8-lea:  Cer ìntelegàtor te-ai aràtat, tuturor povestind Pavele, slava lui Dumnezeu;  si vestirea ta a iesit ìn tot pàmìntul, propovàduind pe Treimea cea nezidità, si 
ceaslov