© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rinduiala miezonopticii din toate zilele
ceaslov
                                                 Slavă... Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este  durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.                      Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:  Fericimu-te pe tine toate neamurile, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru  tine Cel neâncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiţi sântem  noi, folositoare pe tine avându-te, că ziua şi noaptea te rogi pentru noi. Pentru aceasta  lăudându-te strigăm ţie: Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.                       Apoi Doamne miluieşte(de 12 ori), şi:  Pomeneşte, Doamne, pe cei ce în nădejdea învierii şi a vieţii veşnice  au adormit, părinţii şi fraţii noştri, şi pe toţi cei care în cucernicie şi în  credinţă s-au sfârşit; şi iartă lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de  voie, cea cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul şi-i aşează pe dânşii în  locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit  toată durerea, întristarea şi suspinul, unde cercetarea fetei Tale veseleşte  pe toţi sfinţii Tăi cei din veac. Dăruieşte lor şi nouă împărăţia Ta şi  împărtăşirea bunătăţilor Tale celor negrăite şi veşnice şi desfătarea vieţii  Tale celei nesfârşite şi fericite. Că Tu eşti viaţa şi învierea şi odihna  robilor Tăi celor adormiţi, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă  înălţăm, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul  şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  Amin.  Preamărită pururea Fecioară, Maica lui Hristos Dumnezeu, du rugăciunea noastră  la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru şi cere să mântuiască, pentru tine, sufletele noastre.