© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
vesmìnt ti-a acoperit fata, strigìnd cu fricà si bucurie: Aliluia!      Icosul al 4-lea:  Auzind nelegiuitul ìmpàrat Ahab de porunca ta, ca sà aduni toate  semintiile lui Israel, pe Muntele Carmel, unde sà fie adusi si profetii cei  mincinosi ai lui Baal, ìndatà trimitìnd, i-a adunat pe toti si a venit si el  acolo. Iar tu, rìvnitor de màrirea lui Dumnezeu, dorind sà rusinezi cu  desàvìrsire pe idolii cei urìti si sà preamàresti pe adevàratul Dumnezeu, ai  poruncit sà se pregàteascà douà altare penrtu jertfà, iar foc sà nu le punà,  zicìnd: Adevàratul Dumnezeu va fi acolo, Care la rugàciunea noastrà ne va  asculta, trimitìnd foc. Auzind acestea, poporul a gràit zicìnd: Bine a zis  Ilie, sà fie asa! Iar noi màrindu-te strigàm:  Bucurà-te, mare sol al ìmpàratului ceresc si vestitor al sfintelor Sale  porunci. Bucurà-te, diamant statornic ìn rìvnà si stìlp neclintit al bunei cinstiri.  Bucurà-te, puternice apàràtor al adevàrului si luptàtor neìnvins  ìmpotriva vràjmasilor Domnului.  Bucurà-te, dezràdàcinàtorul necinstei ce sàdesti evlavia si curàtia.  Bucurà-te, rìvnitor ìnflàcàrat al màririi lui Dumnezeu.  Bucurà-te, cà si ìn ultimele zile ale lumii acesteia vei propovàdui pe  adevàratul Dumnezeu si vei mustra pe antihrist cel blestemat.  Bucurà-te, Ilie, màrite prooroc si ìnainte-mergàtor al celei de-a doua  veniri a lui Hristos!  Condacul al 5-lea: ìmpàràteasa Isabela cea fàrà de lege, cugetìnd sà te stingà pe tine cel ce  esti stea de Dumnezeu luminatà, aprinzìndu-se de mìnie asupra ta pentru  nimicirea profetilor ei mincinosi, a pus la cale uciderea ta. Totodatà i s-a  
ceaslov