© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva
mult folositoare!  Icosul 1: ìngerii din cer cu laude primind duhul tàu cel fecioresc din  pàmìntestile locasuri, de bucurie te-au ìncununat pentru vredniciile tale;  càci trup femeiesc purtìnd si fire slàbànoagà, ai stiut a birui toate puterile  vràjmasilor prin buna ìntelepciune; pentru aceasta-ti cìntàm:  Bucurà-te, ìnteleaptà fecioarà.  Bucurà-te, porumbità cuvìntàtoare.  Bucurà-te, suflet ìngeresc ìn trup fecioresc.  Bucurà-te, vrednicà solitoare càtre Domnul.  Bucurà-te, mìngìierea oamenilor.  Bucurà-te, alinarea de suferintà.  Bucurà-te, nàdejdea noastrà cea tare.  Bucurà-te, ìntàrirea credinciosilor.  Bucurà-te, liman lin si neìnviforat.  Bucurà-te, pilda bunei cucernicii.  Bucurà-te, luminarea celor nepriceputi.  Bucurà-te, scàparea celor deznàdàjnuiti.  Bucurà-te, Parascheva, mult folositoare!    Condacul al 2-lea:  Asa ìmpàratul tuturor ràsplàteste biruintele. Asa mìna Proniei cea  nevàzutà ìntàreste neamul omenesc, ìmbràtisìnd cu credintà cele de  Dìnsa rìnduite spre mìntuire. Pentru aceasta sà ne depàrtàm de nelegiuiri;  pìnà cind vom petrece ìn pàcate? Doamne, ìntàreste inima mea ca sà-Ti  cìnt ìn fapte bune cìntarea cea ìngereascà: Aliluia!      Icosul al 2-lea:  Preacinstità fecioarà, càtre tine am nàzuit, càtre tine care de multe ori si  tu la pàmìntestile ispite ai cerut pe sfinti si pe ìngeri ìn ajutor; fii acum si pentru  
ceaslov