© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna ianuarie
ceaslov
toti cei din ìntuneric s-au luminat, làudìndu-Te pe Tine, Cel ce Te-ai  aràtat si ai luminat toate.  8. Dupàpràznuirea Botezului Domnului; Cuviosii Pàrintii nostri Gheorghe  Hozevitul, Emilian Màrturisitorul; Cuvioasa Maica noastrà Domnica.  9. Dupàpràznuirea Botezului Domnului; Sfìntul Mucenic Polieuct; Cuviosul  Eustratie. 10. Dupàpràznuirea Botezului Domnului; Cel ìntre sfinti Pàrintele nostru  Grigore, episcopul Nisei; Cuviosii Dometian, episcopul Meletinei si Marcian,  preotul. 11.   Dupàpràznuirea Botezului Domnului;   Cuviosul Pàrintele nostru  Teodosie, ìncepàtorul vietii càlugàresti de obste. Dezlegare la vin si la  untdelemn. Troparul, glasul al 8-lea: Cu curgerile lacrimilor tale nerodirea pustiului ai lucrat-o su cu  suspinurile cele din adìnc spre ìnsutite osteneli ai fàcut-o roditoare si te-ai  fàcut luminàtor lumii, stràlucind cu minunile, Teodosie, Pàrintele nostru.  Roagà-te lui Hristos Dumnezeu sà mìntuiascà sufletele noastre.  Condacul, glasul al 8-lea: Podobie: Apàràtoare Doamnà...  Sàdit fiind ìn curtile Domnului tàu, cu cuvioasele tale bunàtàti,  frumos ai ìnflorit si ai ìnmultit fiii tài ìn pustie, cu ploile lacrimilor tale  udìndu-i, dumnezeiescule ìncepàtor al turmelor dumnezeiestilor locasuri.  Pentru aceasta strigà: Bucurà-te Pàrinte, Teodosie!  12. Dupàpràznuirea Botezului Domnului; Sfintele Mucenite Tatiana  diaconita si Eutasia. 13. Dupàpràznuirea Botezului Domnului; Sfintii Mucenici Ermil si  Stratonic.   Ìn aceastà zi se cìntà si slujba Sfintilor Pàrintilor celor ucisi ìn Sinai si ìn  Rait, pentru cà la 14 ianuarie se odovàieste praznicul Botezului Domnului. 14. Cuviosii Pàrintii nostri cei ucisi ìn Sinai si Rait. Ìn aceastà zi se  odovàieste praznicul Botezului Domnului.