© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Al doilea Paraclis al Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
PROCHIMEN, glasul al 8-lea: Màreste sufletul meu pe Domnul, si s-a bucurat duhul meu de  Dumnezeu Mìntuitorul meu.  Stih: Cà a càutat spre smerenia roabei Sale. Iatà de acum mà vor ferici  toate neamurile.     A p o s t o l u l  Diaconul: ìntelepciune. Din Epistola càtre Evrei a Sfìntului Apostol Pavel, citire: (lX, 1-7)  Fratilor, adevàrat este cà si Vechiul Asezàmìnt avea ìndrumàri pentru  slujba dumnezeiascà si un jertfelnic pàmìntesc, càci s-a ìntàrit cortul  màrturiei. Ìn el se aflau, mai ìntìi, sfesnicul si masa si pìinile punerii  ìnainte; partea aceasta se zicea Sfìnta. Apoi, dupà catapeteasma a doua,  era locul numit Sfìnta Sfintelor, avìnd càdelnità de aur si chivotul Legii  ferecat tot cu aur. Ìn chivot era nàstrapa de aur care avea mana, era  toiagul lui Aaron ce odràslise si tablele Legii. Deasupra chivotului erau  heruvimii màririi, care umbreau jiltul ìnduràrilor, dar despre acestea nu  putem acum sà vorbim, cu de-amànuntul. Astfel fiind ìntocmite aceste  ìncàperi, preotii intrau pururea ìn cea dintìi, sàvìrsind slujbele  dumnezeiesti; ìn cea de-a doua ìnsà numai arhiereul, odatà pe an, si nu  fàrà de sìnge pe care ìl aducea pentru sine ìnsusi si penrtu greselile  poporului.  Preotul: Pace tie. Citetul: Si duhului tàu. Aliluia, glasul al 8-lea. Ascultà, fiicà, si vezi, si pleacà urechea ta si uità poporul tàu si casa  pàrintelui tàu. Fetei tale se vor ruga mai-marii poporului.  
ceaslov