© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rinduiala miezonopticii din toate zilele
ceaslov
...nu se smintesc. Aştepta-am mântuirea Ta, Doamne, şi poruncile  Tale am iubit. Păzit-a sufletul meu mărturiile Tale, şi le-a iubit foarte.  Păzit-am poruncile Tale, şi mărturiile Tale, că toate căile mele înaintea Ta  sânt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne; după  cuvântul Tău mă înţelepţeste. Să ajungv cererea mea înaitea Ta, Doamne,  după cuvântul Tău mă izbăveşte. Să răspândească buzele mele laudă, că  m-ai învăţat îndreptările Tale. Rosti-va limba mea cuvintele Tale, că toate  poruncile Tale sânt drepte. Mâna Ta să mă mântuiască, că poruncile Tale  am ales. Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, şi Legea Ta cugetarea mea  este. Viu va fi sufletul meu şi Te va laudă şi judecăţile Tale îmi vor ajuta  mie. Ratăcit-am ca o oaie pierdută; caută pe robul Tău, că poruncile Tale  nu le-am uitat.                                Slavă... Şi acum..., şi îndată:  Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al  pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.                                                                     Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care  din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină,  Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o  fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.  Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din  ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut  om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit şi S-a  îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi.  Şi S-a suit la ceruri şi sade de-a dreapta Tatălui.